Diaconie kan ondersteunen bij de vraag: Waar blijft mijn geld?

De laatste jaren worden de diakenen geconfronteerd met mensen die  te maken krijgen met plotseling veranderende persoonlijke omstandigheden.

Hierbij kun je denken aan:

·        Overlijden

·        Scheiding

·        Je gaat binnenkort met pensioen

·        Je raakt werkeloos 

Dan kunnen er vragen ontstaan als:                                                                     

Kan ik hier wel blijven wonen of kan ik wel rondkomen met één salaris of met veel minder inkomen? Hoe zit het met mijn eigen huis, komt mijn hypotheek niet onder water te staan? 

Als je in die situatie niet goed rond kan komen, liggen de schulden op de loer. Dan kan het handig zijn op tijd de huidige financiën eens op een rijtje te zetten. De diakenen kunnen u helpen beter zicht te krijgen op uw financiële situatie. Aan de hand van een overzichtelijk computerprogramma kunnen we samen een budget maken. Daarbij staan vertrouwen en zwijgplicht voorop. Allereerst kijken we samen naar wat er kan in uw situatie. Bij grote schulden verwijzen we door naar de gemeente. De gemeente kan mensen dan bijvoorbeeld aanmelden voor de Wet schuldsanering natuurlijke personen.

 Een voorbeeld:

Willem en Chantal hebben 3 kinderen. Willem is zijn baan kwijtgeraakt. Nu kunnen ze vaak de huur van hun woning niet betalen. Dan gaat de auto stuk. “De reparatie kost € 750,-“, zegt de garage. Chantal moet iedere dag met de auto naar haar werk. De schulden lopen op. Dan stuurt de verhuurder een brief. Als de openstaande huur niet binnen twee weken wordt betaald, wil de verhuurder gaan ontruimen. Willem en Chantal zien door de bomen het bos niet meer. Hoe moeten ze ooit hun schulden aflossen? 

Herkent u dit? Of een deel van dit verhaal? Het overkomt helaas steeds meer mensen. Dit soort financiële problemen noemen we ‘problematische schulden’. Als mensen er zelf niet meer uitkomen, kunnen ze hulp van de gemeente krijgen. Maar wat als deze schuldhulpverlening mislukt? Dan is er nog maar één oplossing: de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp: wettelijke schuldsanering geeft u op termijn de mogelijkheid om met een schone lei te beginnen).

 

Wilt u meer informatie hier over of heeft u behoefte aan hulp, dan kunt u contact opnemen met uw diaken.