De diensten rond Kerst en Oudjaar

Donderdag 24 december  Kerstavonddienst  19.30 uur Thema:  Tijd voor het Licht m.m.v. koor Kerygma  uit Capelle aan de IJssel

In deze dienst waarin we veel zullen zingen, wordt medewerking verleend door het koor Kerygma. De dirigent van het koor, Addy van der Knaap en zijn vrouw Marleen, zijn als oud-gemeenteleden voor ons geen onbekenden. Fijn om hen zo met hun koor weer in ons midden te hebben. We vieren het aanbreken van een nieuwe tijd met de geboorte van Jezus, zoon van Maria en Jozef, kind van God en drager van Gods Licht als zegen voor de wereld. Na afloop van de viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie, thee, glühwein en kerstbrood, en kan men elkaar gezegende kerstdagen toewensen. De collecte van de kerstavonddienst is bestemd voor de Stichting Diaconaal Havenproject Rotterdam. 

Vrijdag 25 december Kerstmorgendienst 9.30 uur Thema: Tijd voor vreugde

Op kerstmorgen vieren we de vreugde van de volheid van de tijd met de geboorte van Jezus Christus, zoon van God en kind van mensen. We luisteren naar het kerstevangelie dat een blijde boodschap is van Gods liefde voor mensen die hun heil zoeken bij God. De boodschap van vrede op aarde is een houvast voor nu en een belofte van Gods overwinning en het komen van Gods koninkrijk in de toekomst.   

Zondag 27 december Uitzien naar Licht en Bevrijding met het innerlijk oog

Zondag 27 december zal er een korte meditatieve dienst zijn, waarin het mooie verhaal van Simeon en Hanna centraal staat. We volgen dit verhaal van Lucas uit de Naardense bijbel, de bijbel die dichtbij de Joodse grondtekst staat. Twee schilderijen van Rembrandt vertolken en versterken zo prachtig dit uitzien naar licht en bevrijding en het vaste vertrouwen dat Simeon en Hanna in hun geloven hadden. Geloven betekent juist ook zien met een innerlijk oog, aangeraakt worden door Jezus, Immanuel en er evenals Simeon en Hanna getuigen van zijn. Ik zie er naar uit deze mooie betekenisvolle dienst samen met u te mogen beleven.

Donderdag 31 december Oudejaarsavond  19.00 uur Gezamenlijke dienst in De Levensbron

 Dat wij Uw licht verder dragen

door de nacht tot aan de morgen

Op Oudejaarsavond staan wij zingend en biddend op de drempel van het voorbije naar het nieuwe jaar. De gezamenlijke dienst vind plaats in “De Levensbron” te Ridderkerk. Voorganger is ds. J. van der Neut. De dienst is voorbereid door gemeenteleden uit beide kerken.

 

Zondag 3 januari 2016, Nieuwjaarsontmoeting

Voorafgaand aan de dienst is er vanaf 9.30 uur gelegenheid de andere gemeenteleden een goed en gelukkig 2016 toe te wensen in de grote zaal, onder het genot van een kopje koffie/thee of limonade. We beginnen het nieuwe jaar met de viering van het avondmaal. Kleine bekertjes: wanneer bij de viering van het avondmaal het drinken uit de gemeenschappelijke beker om wat voor reden dan ook bezwaarlijk is, bestaat de mogelijkheid een klein bekertje te krijgen. U kunt dit ’s morgens voor de dienst melden in de kerkenraadskamer en met de dienstdoende diakenen overleggen.