Bouwbrief van september 2020

Alles anders
Alles is dit jaar anders. We hadden gerekend op een klip en klaar nieuw programma – een VAT-boekje voor 2020-2021 - voorafgegaan door een ronde tafel en allerlei planning en geregel tijdens de zomermaanden. Helaas is het Coronavirus nog steeds te dreigend en zijn de noodzakelijke maat-regelen te beperkend om ‘gewoon’ door te gaan met wat we tot maart gewend waren. Ook u zult langzamerhand het ongeduld en het verlangen voelen naar de vrijheid en de ruimte van vóor Corona.
U reageerde met begrip en steun op de aanpassingen van plannen en kerkdiensten.
Er kwamen leuke reacties op verbindende acties zoals vormen van contact/collecten/acties, zomervieringen, wekelijkse kerkbrieven, de Special en de Columns via de media. Op die souplesse en de manier waarop we een gemeente bleven en bleken mogen we trots zijn!
Uiteindelijk mochten we per 1 juli weer eigen kerk-diensten houden. Het lied werd waar: “De vreugde voert ons naar dit huis!”  

Mijn werk
Het werk heeft twee pijlers: opbouwwerk (dus het georganiseerde deel van het werk) en pastoraat / coaching (zorg aan mensen die daar om vragen). Ik zal niet klagen, maar soms had ik deze maanden het gevoel dat ik me lek werkte terwijl er gevoelsmatig ‘niets af kwam’. Daarom was het goed om nu echt vakantie te nemen en ook even helemaal weg te zijn. In een procesmatige tak van sport als gemeenteopbouw en bij een contract van drie jaar is het een fikse tegenvaller als er zo’n gat valt in de mogelijkheden. We hadden - als nieuw - geproefd aan de Kerstherberg, een Messiah- en een waterlezing, de Sing Inn, vormen van groepscontacten, ronde tafels, workshops-met-verdieping, extra informatiemomenten en themadiensten met gezinnen.
Voor deel 1 van 2020 waren al geregeld: een cultuurdag, een themadienst over Jona met groot-huisbezoeken, een Vrijheidsfestival en een gemeentefeest. Het zat allemaal prachtig in elkaar maar moest geannuleerd. Dat nare gevoel van ‘afblazen’ hadden ook anderen en het betrof naast kerkelijke ook persoonlijke plannen. Zo was gedeelde smart halve smart. En gedeelde vreugde dubbele vreugde, in correspondentie, telefoontjes en het live terugzien van elkaar. 

Een stamtafel? Mij heb je…
De zomerse stamtafels (waarvoor je je vanwege Corona moest inschrijven) waren leuk. Er deden 16 gemeenteleden aan deze proef mee. We weten niet zo goed met welke (voorzichtige!) ontmoetingen we mensen blij maken. Ik doe het groepspastorale en verbindende werk enorm graag. Een combinatievorm met een ongedwongen samenzijn, speelsheid en de ruimte (maar niet de eis) tot diepere uitwisseling ligt mij. Corona zal nog een tijdje de dienst uitmaken en ‘mij heb je”. Daarom leg ik u graag deze vraag voor: welke invulling van kerkontmoetingen werkt wat u betreft het beste? Oftewel: waarmee bent u gediend? Wat vindt u een wijs aanbod als het gaat om aangepaste doordeweekse ontmoetings- of leeractiviteiten? Wilt u er eens over schrijven, bellen of mailen? 

Alvast nadenken
Behalve zoeken naar wat in actieve of spirituele zin kan, zou het mooi zijn als we deze periode gebruiken om over de komende jaren na te denken. Het moderamen zet hiervoor de komende tijd wat lijnen uit en als onderdeel van mijn takenpakket zal ook ik daar actief aan meedoen. In mijn aanstelling staan twee wegen benoemd, die ik zojuist noemde: pastoraat en opbouwwerk. Ze hebben meer met elkaar te maken dan we in de kerk soms denken.  Pastoraat gaat m.i. verder dan het doen van bezoeken of aandacht en nabijheid bij zorgen, ziekte of sterven. Pastoraat kun je ook zien als het bewust zoeken naar verbindingen tussen mensen, die elkaar vinden, helpen, (h)erkennen, meer gaan betekenen voor elkaar. Ervoor zorgen dat mensen meer gaan zien van elkaar en hun levenservaring of kennis kunnen delen, is ook herderschap. En daar heb ik – via opbouwwerk, een term die ik later nog eens uitleg – veel ervaring mee. Een notitie over het werk en die visie is in de maak en komt na de kerkenraad t.z.t natuurlijk bij u. 

Een sterke formule
Als prikkel wil ik een aanpak beschrijven die in de laatste vier gemeenten werkte, bleek te werken. Noem het een strategie, verkort weergegeven:
Bezoekwerk en contacten. Zorg voor hen, die niet meer zo de deur uit kunnen, via bezoekwerk. Maar kijk daarbij ook of je dingen kunt doen om mensen met elkaar in contact te brengen. Contact dat niet vanzelf tot stand komt, maar waaraan we in het kerkelijk con-tactwerk goede stimulansen kunnen geven en bemiddelen.

Elke week iets. Zorg dat er elke week in de kerk een activiteit is, in een schema gezet met ‘voor elk wat wils’. De ene keer meer gericht op inhoud, de andere keer meer op gezelligheid, weer een andere keer op een speciaal programma voor liefhebbers. In zo’n schema kunnen de al bestaande activiteiten als de koffieochtend of de maandelijkse maaltijd hun vaste plek hebben, maar ook nieuwere invullingen als de Sing Inn, een workshop/ lezing, een dagje weg of een nieuw te starten open huis-met-inhoud (zie het volgende punt). In gezamenlijke PR breng je dan efficiënt over wat de kerk in huis heeft. Een activiteit die minder aan de weg timmert kan zo gemakkelijk mee met andere of nieuwere initiatieven.  Samen sterk. 

Open huis als rode draad voor opbouwwerk en pastoraat. Wat ik voor me zie is (eerst bij proef, als het lukt doorgaand) op een vast moment in de maand een open huis-met-inhoud, dat inspeelt op wisselende wensen en verwachtingen.
Concreet: we nodigen per keer iemand uit die gedurende een half uur iets laat zien vanuit een passie, kennis, beroep, hobby, boek of film, reis, kerkelijk leven of maat-schappelijke organisatie. Als we gemeente-leden of buurtgenoten naar zulke bagage vragen en hen tot het delen ervan inspireren, dan doen we hen recht. Soms blijft kennis of levenservaring in de kast liggen als je ouder wordt. Terwijl het prachtige opstapjes kunnen zijn voor informele gesprekken. Mijn ervaring is dat de onderwerpen veel herkenning en levendigheid geven. Zo’n veel-kleurig programma trekt wisselende gasten, ook uit de buurt. Om zo’n programma te maken hebben we natuurlijk wel elkaars inventiviteit nodig. Dus moeten we om ons heen kijken en ‘gluren bij de buren’. We kunnen bij andere kerken aankloppen waar ook veel talent zit; ook zo kun je samenwerken! De formule is open maar geeft ruimte tot gemeenteopbouw. In een open huis kan ik herbergier en coördinator zijn. De contacten daar leveren veel pastoraal verkeer op, de PR (die ik dan verzorgen zal) brengt de kerk in netwerken. Op den duur kennen velen elkaar en ook mij. De open formule biedt hen die het verenigingsleven zoeken mogelijkheid elke maand aanwezig te zijn, terwijl degene die het vrijblijvender wil zien af en toe eens komt. Het open huis is tegelijk een moment waarop we elkaar persoonlijk kunnen informeren over lopende of komende andere activiteiten. Ik weet dat de kerk zo een sterkere plek op de kaart verwerft. Door de systematiek zullen kerkelijke activiteiten meer tussen de oren gaan zitten van mensen die nu vaak een gesloten gebouw zien en slechts af en toe iets lezen over een activiteit. Samenhangend organiseren en publiceren is waardevol en werkt efficiënt! 

Dat is mijn werkervaring en die hoop ik in jaar 2 (dus in de komende tijd) te verzilveren t.b.v. Bolnes. En nu leg ik het bij u in de week. Oud en nieuw werk in structuur aanbieden in een heldere planning en met frisse PR. En ondertussen zorgen voor hen die thuis aandacht behoeven met iets meer focus op samenbindende mogelijkheden. Dat is de kern.

Denkt u mee en reageert u?
Vergaderen met de hele gemeente is nu moeilijk. Wachten met denken tot Corona voorbij gaat, is ook geen goede weg. Daarom lanceer ik dit idee nu via Kerk aan de Maas, met de vraag of u er op wilt reageren. Het moet ergens beginnen, nietwaar?  Alles wat u inbrengt nemen we mee, zodra we er bestuurlijk over gaan praten. Want… het is geen beslissing, maar een werklijn die we eerst moeten begrijpen en aanvoelen, voordat we het uitwerken. Ik peil dus nu naar uw gevoelens en gedachten en hoop zo te merken of u hier warm voor loopt. 

‘Het Document’
Zoals u weet is er ook in het nieuwe seizoen gelegenheid via twee gesprekken met mij uw gedachten vast te leggen over de (kerkelijke) uitvaart. Er liggen nu vier nieuwe verzoeken en de afronding van een oudere aanvraag. In de week van 7 september bel ik deze vier
gemeenteleden op om afspraken te maken. Wordt u niet gebeld en heeft u in de wandel-gangen ooit gezegd het te overwegen, bel of mail me dan svp. Dat geldt ook voor hen die nu besluiten tot deelname. U weet het: het gaat om een persoonlijk document dat bij u thuis wordt bewaard en behulpzaam is als naasten een uitvaart in de geest van de overledene kerkelijk t.z.t. goed willen regelen.

Drie x C: Collega’s, Corona en Columns
We hebben met kerkelijk werkers en predikanten van de Levensbron, Rijsoord, de Christus is Koningkerk en Bolnes een mooi contact, met vaste momenten van uitwisseling en verdieping.
Daarbinnen hebben Martin de Geus, Herman Offringa en ik wekelijks in het voorjaar, vanwege Coronatijd, een radiocolumn verzorgd op de Troostradio. Daar is zo enthousiast op gereageerd dat tijdens een gezamenlijke zomervieringenevaluatie is besloten deze columns (40 stuks!) te bundelen. 
In september zullen alle gemeenteleden uit Rijsoord, de Levensbron en Bolnes verrast worden met dit boekje. Een cadeautje en een hart onder de riem voor de komende tijd! Het boekje krijgt als titel: ‘In CC - Columns in Coronatijd’. Op de  startzondag hopen we dat het verspreid kan worden. 

Startzondag 20 september
Een startzondag op de uitbundige wijze die we gewend zijn zit er deze keer niet in. De afspraak om de Jonadienst van maart (toen al voorbereid met ouders) op 20 september te houden, gevolgd door groothuisbezoeken, hebben we helaas moeten laten varen vanwege Corona. Maar we zullen werken aan een mooie dienst, met aandacht voor de kinderen. Er is al een commissie samengesteld. Na de dienst hopen we op een mogelijkheid van ontmoeten, misschien met een quiz. In elk geval verwachten we de officiële overhandiging van het nieuwe boek met columns. In de dienst nemen we afscheid van enkele vaste medewerkers en hopen we nieuwe voor te stellen.

Let op
Ik wens u tenslotte alle goeds. En mocht er na deze Kerk aan de Maas tussentijds informatie zijn, let dan op mail of brievenbus, want wie weet ligt er een extra kerkbrief in de bus m.b.t. planning, nieuwe en hervatte activiteiten of Corona-nieuws.

Voor allen met zorgen: Ga met God, en weet dat velen aan u denken en voor u bidden. En… zie het niet als onbescheiden of als teken van zwak-te als u om hulp of aandacht vraagt.

Tenslotte een idee dat iemand mij schreef: nodig eens wat vaker iemand uit om koffie te komen drinken na de kerkdienst of ga ’s middags gewoon eens bij iemand langs die alleen is. Het is simpel, maar van waarde!

 

Ria Keijzer – Meeuwse.