Bouwbrief van Ria maart 2021

Lieve mensen,

Wie had kunnen voorspellen dat de gemeentefilms van Bolnes zoveel plezier, deelname en gemeentevorming zouden opwekken. Een pril idee om een zondagmorgenluisterprogramma samen te stellen met bijdragen van gemeenteleden en liturgische elementen werd uiteindelijk een serie films.

De ronde tafel (u kent intussen het begrip en weet dat het werkt) bracht een projectgroep op de been, die tweewekelijks aan de productie werkt. Samenwerking die ook die twaalf vrijwilligers, een beetje stilgezet door Corona, weer tot iets brengt met een concreet doel en een tastbaar resultaat.

Werk
Natuurlijk zijn er enkelen die hun schouders erbij ophalen. Maar vele anderen hebben er met genoegen en respect naar gekeken. Dank voor uw reacties! Bolnes toont zich dikwijls bescheiden, naar eigen zeggen meer geschikt voor de achtergrond dan voor de voorgrond. Ik vind het bijzonder en een goed teken dat in de films de verhalen, passie, eigenheid of levenservaring naar voren komen in alle diversiteit. Ouderen, jongeren en kinderen krijgen de aandacht en de erkenning die ze verdienen. Gemeenteleden die praktisch bezig zijn, wat meer filosoferend of plannen makend. Geboeid door een boodschap, een taak of een project, en veelal met voldoening om wat vrijwilligerswerk of omzien naar anderen hen geeft. Om vervolgens samen te kunnen zeggen: “Dit is onze gemeenschap”. Het vervult me met blijdschap dat we dit hebben bereikt.

Deur en dak
We mogen er trots op zijn dat we niet bij de pakken zijn gaan neerzitten toen kerkdiensten onwenselijk werden of ontraden. Iemand zei over de films: het is net als bij dat Bijbelverhaal van die zieke man en zijn vrienden. De deur was dicht, hen werd de toegang belet, maar creativiteit en doortastendheid brachten hen door het dak bij Jezus. Ook dat is Bolnes op z’n Paasbest: als je gespitst bent op de mogelijkheden vind je eerder de oplossingen dan wanneer je gaat zitten kniezen of ‘wachten tot er weer eens iets gebeurt’. Dank dus aan allen die meewerkten, aan allen die er met zoveel ‘hart’ op reageerden, aan allen die in de projectgroep, samen met mij, dit avontuur wilden aangaan.  

Links
Natuurlijk hebben we mensen ook niet bereikt met de films: de mensen zonder computer. Maar ook dat werd goed opgepakt: zij werden soms door anderen uitgenodigd samen naar de film te kijken, koffie te drinken en bij te praten. Anderen kregen hulp als het technisch niet lukte om de film op de website te openen. Dat laatste hebben we opgelost door de directe link van de films toe te sturen per (kerk)brief. Weer anderen vertelden dat ze de film hadden doorgestuurd aan anderen die dan misschien de mensen uit Bolnes niet allemaal kennen maar wel genieten van het project. De algemenere bouwstenen als liederen, muziek, de overdenking/column, kunst, kinderen en de gebeden spreken hen aan. Graag geven we nog even de vier links van de films die nu op de website zijn gezet, maar die u ook direct kunt aanklikken:

https://youtu.be/a4EWtzCtwdc  (7 februari), thema Zie je het?

https://youtu.be/bHkYhOiXvTo  (21 februari), thema Standvastig

https://youtu.be/OctvjuRubUU  (7 maart), thema Grote schoonmaak

https://youtu.be/DiT3nbEHcWE (21 maart), thema Delen is vermenigvuldigen

De muziekclip van John Lennon (slot van de film): https://www.youtube.com/watch?v=btwKMONoBik 

Met Pasen volgt de vijfde film.

Pasen – let op de brievenbus!
In gewone tijden zouden we vast en zeker in ons kerkgebouw samen aan het Paasontbijt hebben gezeten. Dat kan niet. Maar er is wel een alternatief. We kunnen elkaar op Paasmorgen vanuit onze eigen huizen vrolijk Pasen toewensen en samen vieren dat de Heer is opgestaan. In de verwachting dat we op een dag weer samenkomen in de kerk om te vieren en activiteiten voort te zetten en nieuwe te starten. Gaandeweg staan we hiervoor weer in de startblokken: achter de schermen worden weer voorzichtige plannen gemaakt ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. Natuurlijk houden we ons bij alles aan de solidariteitsregels naar de samenleving en de maatregelen die het RIVM voorschrijft. Maar voor Pasen hebben we een plan!

Samen Pasen vieren – we doen het!

Stille zaterdag, 3 april. Het pastorale team (Wil Wendrich, Annemarie Tamerius, Carla Trouw, Sophia de Lijster, Truus Luijendijk, Bas Geelhoed en ik) hebben bedacht om op die zaterdag bij alle leden en vrienden van Bolnes iets te bezorgen dat een link legt naar Paasmorgen. Het wordt persoonlijk bij u afgegeven of in de brievenbus gestopt. Bent u er even niet of hebt u de bel gemist, kijk dan aan het einde van de middag nog even in de brievenbus. Ligt er niets, bel dan met Wil Wendrich of Bas Geelhoed.

Paasmorgen. De filmprojectgroep speelt op dit plan in. Maar omdat het ook gaat om mensen zonder computer voeg ik er iets aan toe, zodat het toch iets wordt van de hele gemeente.

Hoe kan het gaan op Paasmorgen? Het is 9.30 uur. U zit klaar, met uw ontbijt of een kopje koffie, uw liedboek en de Bijbel bij de hand, evenals het pakketje dat op zaterdag bij u is bezorgd. Als u een computer heeft, staat de film op starten. Heeft u geen computer, dan houdt u de klok in de gaten.

In het eerste deel van de film is een liturgisch moment verwerkt. Zonder die film kunt u dat gewoon zelf verzorgen, in de wetenschap dat anderen met u verbonden zijn:

  • We lezen de tekst van de Paaskaart (deel van het pakketje)
  • We steken een kaars aan
  • We zingen (of zeggen) de woorden van het lied “O vlam van Pasen, steek ons aan”, lied 637 uit het kerkliedboek  
  • We lezen het Paasverhaal uit Johannes 20
  • We zingen (of zeggen) de woorden van het lied ‘U zij de glorie’, lied 634
  • Hierna drinken we koffie ‘met elkaar’ en gaat de film verder met de vaste bouwstenen als muziek, interviews, kunst, een column, een gebed en aandacht voor het diaconale project en het kinderproject “Levensweg”.

Doet u mee? En bedenk eens wie u op Paasmorgen zou willen uitnodigen. Wat zou het mooi zijn als we samen Pasen konden vieren.

Ik wens u een zinvolle oploop naar Pasen en van harte opgewekte Paasdagen!

Hartelijke groeten, ook van Wim, Ria Keijzer -Meeuwse