Bouwbrief augustus 2020

Wat een groot goed, dat we onder voorwaarden weer kerkdiensten mogen houden. Dank is op zijn plaats voor de kerkrentmeesters en mensen van het beheer die de regels goed bestudeerden en de kerk ernaar aanpasten. Maar het virus is er nog. Nu op straat, op reis en bij gelegenheden het gevoel van vrijheid sterker wordt, komt het op discipline en empathie aan om samen te zorgen dat het virus niet opleeft. Al zijn we misschien zelf ‘rekkelijk’, soms moeten we iets nalaten om de ander. Dat is in het algemeen een goed beginsel, maar zeker als de gezondheid van een ander in het geding is. Laten we dus zorgvuldig blijven!

Zingen in de kerk
In de zomervieringen mocht en mag geen samenzang zijn. Dat voelt als een aderlating. Maar zodra je het tot een uitdaging maakt en creatief wordt kun je een heel eind komen om diensten zonder samenzang toch aantrekkelijk te maken. Soms heb je meer in huis dan je denkt, alleen moet je de inzichten wel samenbrengen. En dus zijn we met organisten, beamist, werkgroep eredienst en moderamen op 8 juli bij elkaar geweest om over de verruimde mogelijkheden en de alternatieven van de samenzang te praten. Het bleek een zinvol initiatief, waarin we de stem van de gemeente goed konden laten doorklinken. De uitkomst: in juli zorgt elke voorganger zelf voor gevarieerdheid van zang en muzikale medewerking. In augustus zal o.l.v. Bas Geelhoed een groepje gemeenteleden via vrije ‘inloop’ meezingen vanaf de galerij, want daar kan een groepje zingen zonder gevaren van besmetting. Voelt u er wel wat voor om mee te zingen? Neem dan contact op met Bas en hoor van hem de spelregels.

Regels in het kerkgebouw
M.b.t. versoepeling gaan we in Bolnes de weg van de geleidelijkheid. Het is immers belangrijk dat iedereen zich vrij en comfortabel voelt in het gebouw en we elkaar niet forceren. Wie in de kerk komt dient altijd de Corona-aanwijzingen te volgen die u in het gebouw worden voorgehouden. De  eindverantwoordelijkheid voor de logistiek en de veiligheid ligt bij het beheer en de kerkrentmeesters. Voor de liturgie is de voorganger de regisseur, die in contact staat met organist, lector, beamist en andere medewerkers. Gerda van der Schilt heeft op zich genomen om elke week met de gastvoorganger de ruimte en de afspraken tijdig door te spreken.  Voor het algemeen welbevinden op zondagmorgen in de kerk zijn we als kerkgangers samen verantwoordelijk. We houden ons dus aan de afspraken. Er is pas in september weer kindernevendienst.

Hervatting groepswerk en ontmoetingen
De activiteiten en projecten, die in maart net in een folder waren gezet maar geen doorgang konden vinden, worden doorgeschoven naar het nieuwe seizoen. Zodra er ruimte komt voor activiteiten als de cultuurdag, het vrijheidsfestival, lezingen, de themadiensten met zang en muziek, het Jonaproject met een groothuisbezoek, de Sing Inn, Levensverhaal, een herbergproject, dan hoort u daarover. Wat wel start is een kleinschalig project in juli en augustus: zomerontmoetingen.

Nieuw project: “Zomerontmoetingen - aan de stamtafel in de herberg”

 U bent van harte welkom in de herberg, de kerk, aan de stamtafel. De plek voor het gesprek van de dag en aandacht voor elkaar. Op het menu staan koffie en thee met wat lekkers en een goed gesprek. We horen van elkaar de ervaringen uit de afgelopen maanden; een leuke gespreksvorm helpt ons daarbij. 

Als u het leuk vindt om aan te schuiven, dan kan dat alleen als u zich aanmeldt. U tekent dus vooraf in op een van de momenten waarop de herberg geopend is:

0 Dinsdag 21 juli, 13.30 – 15.30 uur

0 Woensdag 29 juli, 10.00 – 12.00 uur

0 Maandag 3 augustus, 13.30 – 15.30 uur

0 Dinsdag 11 augustus, 10.00 – 12.00 uur 

Per bijeenkomst is er plek voor maximaal 10 personen. Er zijn geen kosten aan verbonden en Ria zal alle stamtafelgesprekken leiden. 

U wordt verzocht zich aan te melden bij Wil Wendrich, tel. 0180 - 487050, scriba@pgbolnes.nl. Het werkt handig als u meerdere momenten aangeeft waarop u kunt en het meteen ook vermeldt dat u vervoer op prijs stelt. Kort voor aanvang ontvangt u van Wil een bevestiging dat de zomerontmoeting doorgaat.
En daarna? Dit project is een klein begin. Blijkt het te voorzien in een behoefte en zijn de ervaringen positief, dan kijken we in september welke uitbouwmogelijkheden we zien. Misschien kan het grasveld (de kerktuin) daar ook een rol bij spelen. Tegen die tijd weten we weer meer over de speelruimte hiervoor.

Kerkdiensten met Ria
De kerkdienst van 26 juli belooft bijzonder te worden. Een zangkwartet verleent medewerking en in de liturgie is veel plek voor  muziek en mooie verbindende teksten van Gerda van der Schilt en mij. Die zondag staat een gelijkenis centraal en is het thema “Schathemelrijk”

In de kerkdienst van 16 augustus zullen we afscheid nemen van Peter Bergen. Ook zijn Maeike en Cor Versteeg dan in ons midden, zodat we hen nu echt kunnen uitzwaaien.

Vakantie
Onze vakantie begint na de dienst van 16 augustus, en dan t/m 1 september.
Ik wens u een fijne zomer toe en groet u hartelijk,

Ria Keijzer – Meeuwse.