Bij de foto: Weet je hoe het zit ...met water?

Scholenzondag – het geheim van water

Op zondag 11 oktober vierden we feest in de kerk samen met de leerlingen en leerkrachten van de Christelijke Basisschool De Fontein. Een prachtig en wonderlijk verschijnsel blijft de regenboog. Wie wordt er niet blij en vrolijk van al die mooie kleuren wanneer zon en regen samen zo’n mooie boog aan hemel toveren. In het scheppingsverhaal verbindt God het teken van de regenboog aan zijn belofte van nabijheid en trouw. Nooit zal er meer zo’n zondvloed komen die de hele aarde vernietigen zal, zoals in de geschiedenis van Noach. De regenboog is zo een universeel teken van vrede geworden. Waar mensen ook zijn en hoe het ook is op dat moment, het teken van de regenboog vertelt dat in Gods licht het duister wordt verdreven en dat je als mens geroepen wordt om kleurrijk samen met elkaar te leven. De liefde van God is er voor iedereen.