Bij de diensten ....september en oktober 2016

Startzondag 18 september 

Hoe zou de mooie schepping van God eruit zien met ballonnen? 

Tijdens de kerkdienst op startzondag  blaast, vouwt en knoopt ballonkunstenares Anneke alle wonderen van de schepping bij elkaar: bloemen, vogels, vissen…

Na de dienst worden de ballonfiguren uitgedeeld en mag iedereen zelf meedoen met ballonfiguren maken. 

De kerkdienst begint om 9.30 uur. U bent van harte welkom. 

Deze zondag, houden we weer een cadeautjesactie tijdens het koffiedrinken. In de vorige Kerk aan de Maas staat nadere uitleg. Doet u ook weer mee om geld in te zamelen voor Rwanda?

 

Israëlzondag 2 oktober

Zondag 2 oktober zal de kerkdienst in het teken staan van onze verbondenheid met Israël. We mogen stilstaan bij de Joodse wortels die het christendom heeft. Daags na Israëlzondag begint het Joods Nieuwjaar, Rosj Hasjana. Het jaar 5777. De Joodse jaartelling begint vanaf de schepping van de ziel van het menselijk leven, de ziel van Adam. 
Bij Rosj Hasjana worden de schepping van de wereld en het koningschap van God gevierd. God als hemelse rechter. De Joodse gedachte hierbij is dat het lot van de mens niet vastligt, maar dat het vonnis van God als rechter omkeerbaar is. Het nieuwe jaar begint na het oogsten en het afsterven van de natuur. Dat is het geschikte moment om een nieuw begin te maken. 

Vanuit de PKN is het thema “Vernieuwing van je gezindheid” aangereikt. Dat sluit mooi aan bij het Joods Nieuwjaar. Het gaat bij het Joods Nieuwjaar om inkeer en omkeer maken. Terugkijken op wat verkeerd was in het afgelopen jaar en het in het komende jaar beter doen. Niet alleen als individu, maar ook als gemeenschap.                                                                

De Sjofar, de ramshoorn, herinnert met name daaraan, er klinkt een oproep. Aan het begin van de dienst zult u deze horen, zoals in de synagoge gebruikelijk is. Tijdens Rosj Hasjana wordt deze 100 keer ge-hoord. Ook wordt Genesis 22 gelezen, over het offer van Izaäk, waarbij Abrahams beproeving en zijn geloofsvertrouwen centraal staan. Maar ook de belofte aan Israël en tevens aan ons. 

U zult verschillende Joodse elementen zien en horen tijdens de dienst. Op zondag 25 september zult u het blad Kerk en Israël Onderweg aangereikt krijgen, waarin u actuele en verdiepende informatie vindt. 
Wij zien uit naar een mooie, bijzondere dienst met elkaar.