Bij de diensten november-december 2016

Zondag 20 november, Eeuwigheidszondag

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken we de mensen uit ons midden die in het afgelopen jaar zijn overleden. We gedenken dankbaar hun namen en wat zij voor ons en voor de mensen om hen heen hebben betekend. 
In deze dienst zal er voor iedereen de gelegenheid zijn om ook zelf een kaarsje aan te steken als teken van verbondenheid met wie nu levend in Gods licht, niet meer onder ons zijn maar wel voortleven in onze harten.

Adventstijd 2016

Het gemeenteproject tijdens de Adventsweken heeft als thema: ‘Maak het mee’.
Jesaja, Mattheüs en Jakobus nemen ons, in het project en in de symbolische schikking, mee in de verhalen van toen. Ze roepen ons op om mee te doen en mee te werken. Maak het waar, maak het mee!

Bij de eerste Adventszondag zal er een informatieblad uitgedeeld worden, gemaakt door de WED samen met de werkgroep symbolische bloemschikking en de diaconie. Dit blad wordt de gehele adventsperiode gebruikt. U vindt er het projectlied op, dit lied wordt ook elke week op de website van de kerk gezet, bij de orde van dienst.
Voor in de kerk hangt aan de muur een ster, elke zondag zal er een verbeelding worden toegevoegd.
De symbolische bloemschikking heeft als basis een spiegel met scherven. Hoe dichter we bij kerst komen, hoe minder scherven. Steeds meer wordt er zichtbaar van de droom over vrede.
Het offerblok is bestemd voor het project SAVE, de diaconie zal hier elke zondag iets over vertellen.
Namens de WED wensen wij u een gezegende Adventstijd toe.