Bij de diensten november 2016

Zondag 6 november Dankdag
Op zondag 6 november vieren wij Dankdag voor Gewas en Arbeid. De diaconie vraagt u om op deze zondaglanghoudbare levensmiddelen mee te nemen. Hierbij denken wij aan rijst, macaroni, koffie, thee enz. De bestemming van de levensmiddelen is het Leger des Heils in Ridderkerk.
Zij hebben in ieder geval zo’n 15 gezinnen die in aanmerking zouden komen voor een levensmiddelenpakket.

Zondag 13 november  Orgeljubileum – samenzang – lunch – concert
Op vrijdag 25 november is het 30 jaar geleden dat ons orgel in de kerk geplaatst is en in gebruik genomen is. Het is dan tegelijk 50 jaar geleden dat het gebouwd is. Reden om op zondag 13 november na de dienst deze orgeljubilea met elkaar te vieren. Na de dienst is iedereen welkom voor het gebruikelijke kopje koffie/thee.
Samenzang: daarna gaan we bij het orgel zingen, hiervoor kunt u in de komende weken zelf liederen opgeven. Aansluitend is er een lunch, meldt u zich hiervoor aan?! 
Lunchconcert 13.00 – 13.45 uur
Bij een orgeljubileum hoort natuurlijk ook een orgelconcert. 
Wij zijn heel blij dat onze organiste Thea Verhagen samen met fluitiste Marie-Christine Goergen dit een feestelijk concert willen verzorgen. 

Zondag 20 november, Eeuwigheidszondag   
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken we de mensen uit ons midden die in het afgelopen jaar zijn overleden. We gedenken dankbaar hun namen en wat zij voor ons en voor de mensen om hen heen hebben betekend. In deze dienst zal er voor iedereen de gelegenheid zijn om ook zelf een kaarsje aan te steken als teken van verbondenheid met wie nu levend in Gods licht, niet meer onder ons zijn maar wel voortleven in onze harten.