Bij de diensten .. mei 2016

Hemelvaartsdag
De dienst met Hemelvaart wordt een gezamenlijke dienst van onze gemeente met de Levensbron en de Gereformeerde Kerk van Rijsoord. De voorganger is ds. Martin de Geus, de dienst is in De Levensbron en begint om half 10.

Hemelvaartsdag valt dit jaar samen met Bevrijdingsdag. Dat mag je gerust een gelukkig toeval noemen. Ook de bijbel kun je immers lezen als de neerslag van Gods grote bevrijdingsgeschiedenis en uitgerekend Jezus' hemelvaart vormt daar een onmisbare schakel in. Terugkijkend zien we hoe David in Psalm 47 de ark van het verbond in Jeruzalem een ereplaats geeft en daarmee de hemelse God de troon biedt die hij op aarde verdient. Eeuwen later bestijgt vanuit dezelfde stad de zoon van David alias de zoon van God die troon. Op grond daarvan durft Paulus in Romeinen 8 de hoop uit te spreken dat "ooit de aarde wordt bevrijd".

Wel een wenkend perspectief! Reden om deze morgen als gemeentes bijeen te komen en nu al de vrijheid en vrede te vieren die koning Jezus de wereld in het vooruitzicht stelt.

Ds. Martin de Geus

Pinksteren – zondag 15 mei – Vrede voor jou!
Met medewerking van fluitiste Marie-Christine Goergen.

In het evangelie van Johannes vindt Pinksteren plaats op dezelfde dag als Pasen. Na zijn opstanding verschijnt Jezus aan zijn bange leerlingen en wenst hen vrede.Hij blaast over hen zijn levensadem uit en zendt hen de wereld in met dezelfde zen-ding als Hij van de Vader ontving. Het is dezelfde levensadem die ook aan ons ge-schonken is en ook wij worden de wereld in gezonden om daar vrede te brengen.

Wij ontvangen het leven uit Gods hand, niemand uitgezonderd, en daarover spreekt Gods Geest in alle talen. Die Geest steekt op de hele wereld het vuur van de liefde aan en verdrijft de angst die mensen opsluit in zichzelf. Laten wij ons meenemen op de adem van Gods liefde en in de beweging van vrede?  

In deze dienst nemen we afscheid van een aantal ambtsdragers en wijkmedewerkers die hun taak neerleggen en worden een aantal mensen (her)bevestigd in hun ambt en stellen we de nieuwe wijkmedewerkers voor die de wijkteams zullen gaan versterken. 

Bij de dienst van zondag 19 juni                                                                              Zondag 19 juni hoop ik de dienst te mogen leiden. In de prekenserie “Menigerlei Genade” kwam ik een preek tegen over Job. Job, met zijn vragen, aanvechting en lijden heeft mij vaak geboeid. Ook wij herkennen Job in ons eigen leven, in deze wereld. Wij lopen aan tegen vragen waar wij geen antwoord op vinden. Blijven wij zoeken naar antwoorden of kunnen wij iets leren van wat Job ervaart?                                                                        De dienst ligt gereed, maar over de laatste uitwerking denk ik nog even na.

Gerda van der Schilt