Bij de diensten in november en december 2017

Eeuwigheidszondag 26 november
Zondag 26 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Voorganger is drs. M. Pullen en muzikale medewerking zal worden verleend door organist dhr. A. den Boer en zangeres Muriëlle Jonk. 

De dienst zal in het teken staan van de woorden uit Lucas: ’Hij is geen God van doden, maar van levenden, want voor Hem zijn allen in leven’.                                                   

Ook de naam waarmee God zich aan Mozes bekend maakt ‘Ik zal er zijn’, mag tezamen met de woorden uit Lucas een troost- en krachtvolle nabijheid van God betekenen voor nabestaanden en voor ieder van ons. Hier, bij de brandende Paaskaars, waarvan de vlam ons herinnert aan het licht van Paasmorgen, noemen wij de namen van hen die ons ontvallen zijn aan de dood. In het licht van Gods toekomst steken wij de kaarsen aan.
Voor wie dat wil zal er tevens gelegenheid zijn een waxinelichtje aan te steken.                            

Een boek vol verwachting - Advent 2017
Het gemeenteproject tijdens de Adventsweken heeft als thema ‘Een boek vol verwachting’.

Jesaja spreekt van hoop en vertrouwen voor de toekomst, er zal Licht komen in de donkere wereld. God komt steeds dichterbij de mensen. 

We maken gebruik van een gemeentestencil waarop u meer informatie vindt over het gemeenteproject. Tevens vindt u hier informatie over het project van de diaconie en het projectlied. Op de 1e advents-zondag krijgt u dit stencil en dit kan voor de gehele periode gebruikt worden. Dit stencil zal ook op de website te vinden zijn bij de orde van dienst. 

Achter in de kerk ligt op een lezenaar het boek vol verwachting. U kunt dit voor de dienst inkijken, tijdens de dienst zal het voor in de kerk liggen en zal er uit verteld worden door een lid van de WED. Voor dit project is een aantal gemeenteleden gevraagd om hun medewerking te verlenen en zo zal dit boek zich vullen met bijzondere verwachtingen.
In de wekelijkse bloemschikking zijn dit jaar Adventskaarsen verwerkt.

Achter in de kerk ligt er voor de kinderen een kleur/werkboekje met potloden klaar.

Kerstavond 24 december 19.00 uur
’s Morgens is er om half 10 de gewone kerkdienst waarin we de 4e Adventzondag mogen vieren.

De Kerstavonddienst begint om 19.00 uur in onze kerk en vieren we samen met de gemeenteleden van de Irenekerk.

Oudejaarsdienst
Er is die dag alleen ’s morgens om 9.30 uur een gezamenlijke dienst in De Levensbron, samen met de gemeenteleden van de Levensbron. De voorganger is ds. H. Offringa. Voor vervoer kunt u contact opnemen met Truus Luijendijk. ’s Avonds is er dus geen dienst.

Nieuwjaarsmorgen
De nieuwjaarsmorgendienst houden we op zondag 7 januari. Na het ‘gelukkig nieuwjaar wensen’ en koffiedrinken in de zaal begint de dienst om 10 uur. De zaal is vanaf 9 uur open en de koffie staat klaar.