Bij de diensten december 2016

Kerstavond 24 december 19.00 uur
Het feest van Kerst beginnen we op de vroege kerstavond met een zangdienst waaraan medewerking wordt verleend door een sopraan- en een altzangeres: Marleen van Os en Wies de Greef die beide zang studeren in Rotterdam en het leuk vinden om in onze kerk tijdens de kerstavonddienst te zingen en ons mee te nemen in verwondering over de geboorte van de Messias in Betlehem. Net als de herders toen mogen wij aan Jezus’ kribbe staan. Hij die onze Heer en Heiland is. 

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en elkaar een gelukkig kerstfeest te wensen.

25 december 9.30 uur Kerstmorgen: Maak het mee!
We beginnen de dienst met een kerstverhaal voor de allerkleinsten die daarna naar de oppas mogen. Aan de dienst wordt meegewerkt door blazerskwintet Five Brass dat ook alle samenzang zal begeleiden. 

Maak het mee! In de dienst op kerstmorgen sluiten we het project af waarmee we toegeleefd hebben naar het kerstfeest en nagedacht hebben over de betekenis van de geboorte van de Messias.  

Stel je voor dat overal vrede komt.
Stel je voor dat mensen een nieuw begin kunnen maken.
Dat mensen wachten op de komst van de Heer.
Stel je voor dat alles goed komt.
En jij maakt het mee. 

We hebben gelezen uit Jesaja, die zegt dat de vrede zal komen. We hebben gehoord over Johannes de Doper die vertelt over een nieuw begin. We stonden stil bij de brief van Jakobus, die schrijft: ‘Heb geduld tot de Heer komt.’ En op de vierde advent horen we een verhaal over Jozef, de aanstaande man van Maria. Hij hoort in een droom dat de Zoon van God geboren zal worden. Hun verhalen zijn vol verwachting. Geen verwachting van iets dat ooit, ver weg in de geschiedenis zal gebeuren; Jesaja, Johannes, Jakobus en Jozef vertellen dat mensen het mee kunnen maken. Dat ze het met eigen ogen zullen zien. En dat ze mee kunnen werken om de toekomst waar te maken.

Op kerstmorgen vieren wij voluit de geboorte van Christus en maken we het mee. We beginnen de dienst met een kerstverhaal voor de allerkleinsten die daarna naar de oppas mogen. 

31 december 19.00 Oudejaarsdienst, gezamenlijke dienst in onze kerk
De oudejaarsdienst wordt dit jaar voor het eerst gehouden als gezamenlijke dienst van drie kerken. De gemeenten van De Levensbron en de Opstandingskerk uit Rijsoord zijn dit jaar bij ons te gast in onze kerk. In deze dienst zal ds. M. de Geus voorgaan en wordt meegewerkt door gemeenteleden uit de drie kerken. Na de dienst wil iedereen vast graag naar huis, daarom is al vanaf 18.15 uur de kerkdeur open en is iedereen vast welkom voor een kopje koffie of thee. 

Nieuwjaarsdag zondag 1 januari 2017
Zondag 1 januari starten we traditiegetrouw vanaf 9.30 uur in de grote zaal om  elkaar gelukkig nieuwjaar te wensen. Aansluitend beginnen we om 10.00 met de kerkdienst waarin ds. C. Versteeg zal voorgaan.

Zondag 15 januari Viering van de Maaltijd van de Heer en de doop van Suze Leertouwer
Suze Janijne Leertouwer is geboren op 25 oktober en net zoals haar zus Eva en broer Thomas willen de dankbare ouders Marit en Stefan dat ook Suze het teken van de doop zal ontvangen. We hebben hiervoor zondag 15 januari gekozen. Met het Bijbelse verhaal van de bruiloft in Kana, doop en avondmaal wordt dat vast een bijzonder feestelijke dienst.