Bij de diensten april 2017

Voor de stille week zijn er bijzondere diensten voorbereid.
Als thema is gekozen: Geloof in het leven.
Zang- en muziekgroep Double Sound o.l.v. Zuri Ramirez – Velasco uit Dordrecht werkt in verschillende samenstellingen mee op Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en in de dienst op Paasmorgen. 

Witte Donderdag staan we stil bij de, ons bekende, lezing over het Laatste Avondmaal en de lezing over Jezus’ gang naar de Olijfberg, de hof van Getsemané. Deze avond vieren we de Maaltijd van de Heer staande in een kring.

Goede Vrijdag lezen en zingen we over de weg van Jezus naar het kruis en over zijn sterven. Aan deze viering zal de zang- en muziekgroep Double Sound, violiste Thera Berger en organist Johan den Houter meewerken. 

Stille Zaterdag, een avond waarin we horen en zingen over de grootheid van God, het scheppings-verhaal, de opstanding van Lazarus uit de dood, en het verhaal over de graankorrel die in de aarde valt. Wat dood lijkt is niet dood, er komt vrucht uit voort.

In deze viering mogen we ook onze doop gedenken. Deze avond zal een kleine afvaardiging van de zang- en muziekgroep Double Sound en organist Johan den Houter hun medewerking verlenen aan de dienst.
Met de woorden van het lied: Wij geloven dat het leven goed wordt (mel. Gezang 221 OLB 1973) mogen we de Paasnacht in. 

Paasmorgen is het thema Lichter leven. Zang- en muziekgroep Double Sound met organist/ pianist Matthijs op den Brouw zullen ook deze feestdag hun medewerking verlenen. Vandaag wordt de nieuwe Paaskaars binnengebracht, een feestelijk moment: het Licht van Pasen! Christus is opgestaan, wij mogen lichter leven!
In de lezingen en liederen horen we deze woorden telkens weer.