'Allerzielen in het hart' 2 november 2015

Met “Allerzielen in het Hart” wil de pastoraatsgroep van de St. Joris-parochie iedereen die een dierbare overledenen wil gedenken hiervoor in- en rondom de kerk allerlei mogelijkheden bieden. Er is gelegenheid om een kaarsje aan te steken, een naamhartje te maken en dat op te hangen aan de wand in de kerk, een afscheidstekst te schrijven, erva-ringen te delen en te luisteren naar verhalen, muziek en liederen die geschreven zijn om troost te bieden.

Op het kerkplein voor de kerk zijn kaarsen te koop en kan er een bloembol in het bloemenhart geplant worden. In de kerkzaal vertellen o.a. predikanten en pastores verhalen over afscheid en troost. Dit wordt afgewisseld met liederen en het gedenken van overledenen met het noemen van hun naam en het aansteken van een kaars.  In de hal is er een wensboom om gedachtenisteksten op te hangen en in de zaal is er koffie, thee en een “Allerzielenbroodje” ter versterking. 

Iedereen is van harte uitgenodigd.