Afronding diaconaal project SAVE

Vorig jaar, met de startzondag, is de diaconie gestart met een jaarproject. De diaconie had uit het doolhof van projecten gekozen voor SAVE van Kerk in Actie. Het is een organisatie die zich inzet tegen kinderarbeid in de textielindustrie in India. 

Van september 2016 tot september 2017 hebben we gespaard in het offerblok. Op zondag 3 september heeft de diaconie een cheque mogen aanbieden aan de heer Henk Blom. Hij is samen met zijn vrouw betrokken bij het werk van SAVE in India.

In totaal is er € 3.165,25 opgehaald in het offerblok. Blij verrast waren we met een aantal giften uit de gemeente. De diaconie heeft het bedrag uiteindelijk afgerond naar € 3.300. De heer Blom vertelde in zijn dankwoord dat met dit geld een jaar lang 28 kinderen naar school kunnen. De diaconie is heel blij en dankbaar voor uw inzet voor deze kinderen.