Advent 2015 Tijd om ....

Adventstijd… tijd van inkeer, van verlangen naar het Licht en er naar uitzien. Samen met de werkgroep eredienst, diaconie en de bloemschikgroep is het adventsproject opgezet. Elke zondag is er een ander thema dat heet: Tijd om… Voor in de kerk hangt een grote klok die de tijd wegtikt tot het Kerstfeest is.

Tijd om te verwachten,
tijd om stil te staan,
tijd om op weg te gaan,
tijd om te zingen,
tijd voor het licht,
tijd voor een nieuw begin,
tijd waarin we uitzien naar wat komen gaat.
De lezingen uit Lucas gaan over nieuwe tijden.

In de Oudtestamentische lezingen  beschrijven verschillende profeten de belofte van God dat er een dag zal komen dat Hij alles ten goede zal keren.

De bloemschikgroep zal bij elke zondag een bij de lezingen passende schikking maken. Er is een informatieblad gemaakt waarop ook het projectlied staat, dit wordt in de kerk uitgedeeld.

Voor gemeenteleden die via internet naar onze kerkdiensten luisteren: u krijgt het informatieblad over het project thuis in de brievenbus. Op de website van de kerk staat de orde van dienst, het informatieblad en een foto van de bloemschikking van die zondag.

Tijd om even stil te staan …. Dat doen we bij het diaconale project: Geef licht aan kinderen in Moldavië – laat ze stralen! Wij kunnen een licht voor hen zijn door onze bijdrage in het offerblok. De diaconie zal u elke zondag meer vertellen over onderstaand project. 

Deze Advent-/Kerstperiode bestemt de diaconie het offerblok voor kinderen in Moldavië. Velen van hen moeten het doen zonder de aandacht en liefde van hun vader en moeder. Hun ouders zijn naar de grote stad of het buitenland vertrokken. Of ze grijpen in hun wanhoop naar alcohol. Schrijnende armoede en verwaarlozing zijn het gevolg.  

Ze wonen niet eens zo ver bij ons vandaan, maar hun leven ziet er heel anders uit. Ze zijn straatarm. Kinderen krijgen nauwelijks gezond te eten, worden vaak geslagen en leven in koude, donkere huizen.

 

Kerken in Moldavië geven iedere dag warmte en licht aan deze kwetsbare kinderen

De kerken hebben, met steun van Kerk in Actie, kinderopvangcentra opgericht waar deze kinderen welkom zijn. Hier kunnen de kinderen gezellig spelen, ze krijgen aandacht, hulp bij hun huiswerk en een warme maaltijd. En, wat heel mooi is, de kinderen gaan een keer per week op bezoek bij bejaarden in het dorp om hen een handje te helpen. Want ook de ouderen staan er alleen voor, nu hun kinderen in de problemen zitten. Er zijn in heel Moldavië op dit moment al vele tientallen van deze dagcentra, heel vaak een initiatief van de lokale kerken. Dat is echt veel te weinig. Nog veel meer kerken willen het licht van Gods liefde doorgeven en zo nog veel meer kwetsbare kinderen in Moldavië zo’n warme plek geven. 

In de adventstijd steken we iedere zondag een nieuwe kaars aan. Het wordt steeds lichter. In de adventstijd willen we steeds meer licht laten schijnen in het leven van de kinderen in Moldavië. Daarom delen we tijdens de vier adventszondagen, bij het offerblok, een waxinelichtje met een mooie tekst uit.

1e advent- God zei: Er moet licht komen.
2e advent - Met het licht van Uw ogen.
3e advent - Jullie zijn het licht.
4e advent - Kerst: Gods licht schijnt overal.