Abraham Oratorium “Hemelluisteraar” komt er aan! ( 17 april)

Op zondag, 17 april 2016  in het gebouw de Levensbron  (aanvang 16.00 uur) zal door het interkerkelijk koor Salem, aangevuld met gastleden (groot gemengd koor) een unieke uitvoering worden gegeven van het Abraham Oratorium - Hemelluisteraar, waarvan de teksten zijn geschreven door ds. Martin de Geus en de muziek is gecomponeerd door Dirk Zwart.
 
Ruim drie maanden hebben de alten, bassen, sopranen en tenoren van het door vele vrijwilligers uitgedijde interkerkelijk koor Salem hun uiterste best gedaan om zo’n vier duizend jaar  terug te gaan in de tijd. Terug naar de tijd van Abraham. Onder leiding van componist Dirk Zwart werd het prachtige oratorium “Hemelluisteraar”, waarvan de tekst van A tot Z is geschreven door de Ridderkerkse predikant ds. Martin de Geus, couplet voor couplet ingestudeerd. Het resultaat is een zowel tekstueel als muzikaal hooggekwalificeerd koorstuk dat de toehoorders op een melodieuze wijze meeneemt naar het leven van de aartsvader van joden, christenen en moslims.
 
De première van dit eerste Abraham Oratorium ooit vindt plaats op zondag 17 april a.s. om 16 uur in het gebouw “De Levensbron” aan de Jan Luykenstraat 10, vlak achter het grote winkelcentrum van Ridderkerk.  In tegenstelling tot de tweede uitvoering, die in oktober  is gepland  in centrumtheater Het Plein, is de première in De Levensbron gratis. Wel wordt een vrijwillige bijdrage op prijs gesteld.
 
Een oratorium
“De Hemelluisteraar” is een oratorium. Een oratorium  is  een omvangrijk vocaal werk met een geestelijke inhoud voor musici en koor waarbij een verteller de drager van het verhaal wordt. In tegenstelling tot een  opera heeft een oratorium geen decor of speciale kostuums en wordt er in een oratorium niet geacteerd op een scene. 
​ 
In dit Abraham Oratorium worden 23 episodes uit het leven van Abram, die later Abraham genoemd wordt, uitgebreid belicht. Naast het koor dat de vertellingen met prachtige liederen aan elkaar rijgt, begeleiden een piano, een viool en een cello het boeiende verhaal van het leven van de man die wij inmiddels als de aartsvader van inmiddels zo’n twee miljard gelovigen mogen betitelen.
 
“De hemel spreekt”
“Wie hoort nog de hemel spreken”, zo start het oratorium met een prachtig gedicht dat eindigt met:  …“en dan plotseling, wonder boven wonder, een klank van boven horen, een stem uit de hemel!” Zo weet schrijver Martin de Geus direct de aandacht te pakken van het publiek dat ongetwijfeld gedurende dit prachtige muziekstuk soms zal opschuiven naar het puntje van de stoel. Start het verhaal als een monoloog, of moeten we de interactie tussen God en Abram toch als een dialoog beschouwen?
 
Het levensverhaal
Gedurende het verhaal passeert onder meer de ergernis van Sarai over het besluit van Abram om haar in Egypte voor te stellen als zijn zus. Maar ook de vertwijfeling over de belofte van God over het verkrijgen van een eigen zoon op hoge leeftijd en zijn dubbele ontrouw tegenover Hager en Sarai worden niet overgeslagen. Het  hele leven van Abraham, dat zo’n 175 jaar zou hebben geduurd,  passeert de revue, waaronder de wegzending van Hagar en Ismaël en de offering van zijn zoon, althans de aanzet daartoe. Ook de liefde voor Ketura, de vrouw in het laatste deel van het leven van Abraham, een onderdeel in de Bijbel dat in de praktijk weinig ter sprake komt,  komt in het verhaal van “de Hemelluisteraar” aan de orde. Het oratorium eindigt, zoals het begon, met de Hemel die spreekt.
 
De Abraham-story, een extra dimensie
Al met al blijft het verhaal van Abraham een spannende geschiedenis, waarvan sommige onderdelen wellicht toch nog als een openbaring zullen worden ervaren. In dit oratorium krijgt de Abraham-story een logische kop en staart. Met de teksten van Martin de Geus en de muziek van Dirk Zwart krijgt het mooie verhaal van de man, waar volgens de Bijbel meer mensen vanaf stammen dan er zandkorrels in de woestijn zijn, nog een extra dimensie.

Met dit Bijbels koorstuk wordt de verbondenheid geaccentueerd tussen joden, moslims en christenen en mensen van vrede.
     
Zondag, 17 april 2016,  Abraham Oratorium  "Hemelluisteraar"
kerkgebouw de Levensbron, Jan Luykenstraat 10, Ridderkerk.  Aanvang 16.00 uur  

Meer info op de website www.voordiensten.nl en www.vrede-met-u.nl