Kinderkerstfeest in de Christus is Koningkerk 13 oktober 2019

Het is misschien nog wat vroeg, maar de voorbereidingen voor het kinderkerstfeest 2019 zijn al in volle gang! Omdat het voorbereiden veel tijd kost en we graag willen weten wie en/…

Lees verder »

Somebody to love-festijn in Ridderkerk 7 oktober 2019

Op 11 oktober is het de nationale coming-outdag. De dag waarop er aandacht gevestigd wordt op het feit dat iedereen het hele jaar door zichzelf moet kunnen zijn. Ook in Ridderkerk zou dat vanzelfsprekend moeten zijn. Omdat er toch bij veel LHBTI'ers nog een hoge drempel ligt om in vrede en vrijheid zichzelf te kunnen maar vooral ook durven zijn hebben diverse maatschappelijk en cultureel betrokken instanties een mooi festijn georganiseerd waarbij de focus ligt op begrip en tolerantie voor elkaar. Er zijn in de periode van 11 tot en met 25 oktober dan ook meerdere evenementen georganiseerd die prikkelen, uitdagen en plezier brengen. We hopen deze evenementen in een ontspannen en vooral liefdevolle sfeer te presenteren, de nadruk ligt duidelijk op 'begrip, acceptatie en integratie' van mensen die 'anders zijn'. 'Anders' is natuurlijk een abstract begrip, ieder mens is uniek!

U bent van harte uitgenodigd voor een van de evenementen. Bekijk hier de gehele uitnodiging.

 

Lees verder »

Kerstpakketten 2019 detentiecentrum 4 oktober 2019

Als Welkom Onthaal vragen wij om financiële steun bij de kerstpakkettenactie voor vluchtelingen die zijn ingesloten in het Detentiecentrum Zestienhoven. Van de pastores van Zestien…

Lees verder »

Najaarsconcert Chr. gemengd koor op 26 oktober 2019 3 oktober 2019

Muzikaal een prachtige avond, die u niet mag missen. Deze avond brengen de drie koren onder leiding van Gerard van der Zijden, te weten het Chr. Gem. Koor “Groote Lindt” Zwijndrech…

Lees verder »

Samen aan tafel 18 oktober 2019 27 september 2019

Op 18 oktober a.s. is er weer de volgende Samen aan Tafel.

Lees verder »